System kontroli dostępu

Zarządzenie Nr 16-18/19

Regulamin Systemu Kontroli Dostępu w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

Fazy wdrażania Systemu Kontroli Dostępu w ZSTiO w Jarosławiu:

  1. Przekazanie kart dostępu wszystkim uczniom, nauczycielom i pracownikom – do dnia 3 października 2018. Oznakowanie SKD w punktach dostępu na terenie ZSTiO.
  2. Faza testowania SKD – do dnia 12 października 2018 w uzgodnieniu z Exatel S.A.
  3. Faza użytkowania SKD – po zakończeniu fazy testowania na czas nieokreślony
Skip to content