Technik elektronik

Technik elektronik

1. Technik elektronik (80 pkt): Elektronik – osoba, która zajmuje się montażem, instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń elektronicznych. Zawód ten jest zawodem przyszłości, ponieważ elektronika ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, kontroler jakości czy konstruktor.

2. Przedmioty punktowane:
– język polski,
– matematyka,
– fizyka,
– informatyka

3. Innowacje w ramach kierunku:
– fizyka doświadczalna – „Praktyczny świat nauki”
– Świat Arduino – programowanie mikrokontrolerów”.
– dla chętnych, pragnących rozwinąć swoje kompetencje matematyczne – Instytut Banacha
4. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• ELM.02. Montaż oraz instalowanie układów i urządzeń elektronicznych
• ELM.05. Eksploatacja urządzeń elektronicznych
5. Dodatkowe miejętności:
• Programowanie sterowników PLC w językach: LAD, SFC, FBA
• Automatyka budynkowa F&F
• Uprawnienia SEP do 1 kV
6. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
• matematyka
• fizyka lub geografia (do wyboru
7. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik elektronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• instalowania, konserwowania, użytkowania i naprawy urządzeń elektronicznych,
• serwisu urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych,
• organizacji pracy w zakładach wytwórczych i naprawczych, placówkach badawczo-rozwojowych, oraz w innych jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne,
8. Technik elektronik znajdzie zatrudnienie w:
• zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych,
• warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki,
• firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku,
• warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego,
• w specjalistycznych placówkach handlowych.

Skip to content