Kierowca mechanik

Kierowca mechanik

1. Kierowca mechanik (50pkt): zawód kierowcy-mechanika został utworzony w odpowiedzi na sygnały od pracodawców. Osoby wykonujące ten zawód w przyszłości, jako wykwalifikowana kadra przedsiębiorstw transportowych, będą mogły znaleźć zatrudnienie na rynku pracy, na którym istnieje stałe zapotrzebowanie na pracowników posiadających uprawnienia kierowcy samochodu ciężarowego.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• TDR.01. Eksploatacja środków transportu drogowego
3. Dodatkowe umiejętności:
• obsługa programów diagnostycznych samochodowych ESI tronic 2.0 i HGS Data
• darmowy kurs na prawo jazdy kategorii B
4. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie kierowca mechanik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• prowadzenia pojazdów samochodowych;
• wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
• prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
• wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
• oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.
5. Kierowca mechanik znajdzie zatrudnienie w:
• firmach transportowych związanych z przewozem osób i towarów;
• prowadzeniu własnej działalności gospodarczej jako kierowca mechanik;
• pracy na stanowiskach, gdzie potrzebna jest wiedza ogólnotechniczna.

Skip to content