Technik automatyk

Technik automatyk

1. Technik automatyk (80 pkt): Automatyka to dziedzina techniki zajmująca się zagadnieniami sterowania różnymi procesami, głównie technologicznymi i przemysłowymi, zwykle odbywającymi się bez udziału lub z ograniczonym udziałem człowieka.

Z maszynami czy tzw. ,,automatami” spotykamy się praktycznie w każdej dziedzinie życia, pewnie nierzadko zastanawiając się ,,jak to działa?” Odpowiedź na to pytanie znają automatycy.

2. Przedmioty punktowane:
– język polski,
– matematyka,
– fizyka,
– informatyka

3. Innowacje w ramach kierunku:
– fizyka doświadczalna – „Praktyczny świat nauki”
– dla chętnych, pragnących rozwinąć swoje kompetencje matematyczne – Instytut Banacha
4. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej
• ELM.01. Montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej.
5. Dodatkowe umiejętności:
• Programowanie sterowników PLC w językach: LAD, SFC, FBA
• Uprawnienia SEP do 1 kV
6. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
• matematyka
• fizyka lub geografia (do wyboru)
7. Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik automatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• montażu urządzeń i instalacji automatyki;
• uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki;
• obsługi urządzeń i instalacji automatyki;
• przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki;
• diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki.
8. Technik automatyk znajdzie zatrudnienie w:
• zakładach przemysłowych przy konserwacji i naprawie instalacji automatyki przemysłowej;
• firmach instalujących układy automatyki;
• warsztatach naprawy sprzętu automatyki;
• specjalnych placówkach handlujących urządzeniami automatyki.

Skip to content