Technikum nr 2 im. Stefana Banacha

Technikum to typ szkoły, w której młody człowiek oprócz wiedzy ogólnokształcącej nauczy się upragnionego zawodu oraz uzyska niezbędną wiedzę teoretyczną z jego zakresu. Kształcenie ogólne przygotowuje do zdawania matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym z wybranego przedmiotu.

Nauczane są dwa języki obce: język angielski i język niemiecki. Maturę zdaje się po 5 latach nauki zaś kwalifikacje zawodowe uzyskuje się stopniowo; począwszy od semestru zimowego w klasie trzeciej. Ukończenie technikum daje szerokie możliwości wyboru dalszej drogi edukacji lub pracy. Po zdaniu egzaminów maturalnych absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach wyższych.

Absolwenci naszego Technikum we wszystkich oferowanych zawodach są poszukiwani na rynku pracy i nie mają problemów ze znalezieniem zatrudnienia.

Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym, w którym uczniowie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej zdają egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla zdających, gdyż zdają ważny egzamin w macierzystej szkole i nie są narażeni na dodatkowy stres.

ZSTiO znajduje się w samym centrum Jarosławia, dzięki temu uczniowie dojeżdżający spoza miasta nie maja kłopotów z dotarciem do szkoły.

Skip to content