Nabór 2022/2023

Kierunki

Technikum Nr 2 im. Stefana Banacha

 • Technik teleinformatyk
 • Technik programista
 • Technik elektronik
 • Technik mechanik
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik informatyk
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Technik automatyk

Branżowa Szkoła I Stopnia

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Kierowca mechanik
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Mechanik monter maszyn i urządzeń
 • Ślusarz
 • Mechanik motocyklowy
 • Operator obrabiarek skrawających CNC