Technik pojazdów samochodowych

Technik pojazdów samochodowych

1. Technik pojazdów samochodowych (80 pkt): w trakcie nauki uczeń otrzymuje niezbędne przygotowanie w zakresie technologii informacyjnej, która jest nieodłącznym elementem nowoczesnej diagnostyki samochodowej. Specjalistyczne wiadomości i umiejętności w zakresie budowy, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych uczeń nabywa w trakcie zajęć praktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego oraz podczas praktyk zawodowych. Uczniowie odbywają bezpłatny kurs nauki jazdy.

2. Przedmioty punktowane:
– język polski,
– matematyka,
– fizyka,
– informatyka

3. Innowacje w ramach kierunku:
• fizyka doświadczalna – „Praktyczny świat nauki”.
• dla chętnych, pragnących rozwinąć swoje kompetencje matematyczne – Instytut Banacha
4. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych
• MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych
5. Dodatkowe miejętności:
• obsługa programów diagnostycznych samochodowych ESI tronic 2.0 i HGS Data,
• bezpłatny kurs nauki jazdy.
6. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
• matematyka
• fizyka lub geografia (do wyboru)
7. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik pojazdów samochodowych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• posługiwania się oprogramowaniem specjalistycznym;
• prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych;
• wykonywania oceny stany technicznego pojazdu samochodowego i jego zespołów,
• dobierania części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych;
• obsługi i naprawy pojazdu samochodowego i jego zespołów;
• organizowania i nadzorowania procesów obsługowo-naprawczych pojazdów samochodowych.
8. Technik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:
• stacjach obsługi pojazdów samochodowych;
• zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
• stacjach kontroli pojazdów;
• przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
• instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami;
• instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniami komunikacyjnym;
• przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji.

Skip to content