Technik mechanik

Technik mechanik

1. Technik mechanik (60 pkt): Technik mechanik który potrafi nie tylko obsługiwać, ale też programować obrabiarki sterowane komputerowe należy do zawodów bardzo poszukiwanych. Zajmuje się on wykonywaniem prac projektowych, produkcyjnych oraz remontowo–instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. Posiada umiejętności przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki, wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej; oraz wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

2. Przedmioty punktowane:
– język polski,
– matematyka,
– fizyka,
– informatyka

3. Innowacje w ramach kierunku:
• fizyka doświadczalna – „Praktyczny świat nauki”.
• dla chętnych, pragnących rozwinąć swoje kompetencje matematyczne – Instytut Banacha
4. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających.
• MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
5. Dodatkowe umiejętności:
• Projektowanie i programowanie w systemach CAD/CAM
• Modelowanie zespołów części w 3D
6. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
• matematyka
• fizyka lub geografia (do wyboru)
7. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• montażu maszyn i urządzeń,
• obsługi maszyn i urządzeń,
• organizacji procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
• nadzorowania przebiegu produkcji,
• przygotowywania konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki,
• wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających,
• przygotowywania obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki,
• wykonywania obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie.
8. Technik mechanik znajdzie zatrudnienie w:
• w przemyśle jako operator maszyn produkcyjnych oraz obrabiarek mechanicznych oraz numerycznych,
• jako specjalista z zakresu utrzymania ruchu,
• jako kontroler jakości
• w biurach technologicznych i konstrukcyjnych jako technolog i projektant,
• w małych zakładach usługowo-naprawczych posiadających obrabiarki skrawające do metali.
• na stanowiskach średniego nadzoru technicznego

Skip to content