Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

1. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (80 pkt): Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę kolorów, formatowanie tekstu i grafiki, rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim.

2. Przedmioty punktowane:
– język polski,
– matematyka,
– fizyka,
– informatyka

3. Innowacje w ramach kierunku:
– fizyka doświadczalna – „Praktyczny świat nauki”
– dla chętnych, pragnących rozwinąć swoje kompetencje matematyczne – Instytut Banacha
– Copywriting z elementami architektury informacji.
4. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• PGF.04.Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych.
• PGF.05. Drukowanie cyfrowe oraz obróbka druków.
5. Dodatkowe umiejętności:
• Modelowanie 3D
• Grafika 3D i wydruk 3D
6. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
• matematyka
• fizyka lub geografia (do wyboru)
7. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• dobierania procesów i ustalania parametrów drukowania w różnych technikach drukarskich;
• eksploatacji cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących;
• komputerowego łamania tekstu;
• korygowania kolorów w plikach graficznych i dopasowania wymiarów dostarczonych materiałów;
• wykonywania publikacji w Internecie wszelkiego rodzaju projektów multimedialnych z wykorzystaniem właściwego oprogramowania;
• wykonywania projektów ulotek, prospektów, grafiki gazet, czasopism kolorowych oraz książek.
8. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej znajdzie zatrudnienie w:
• firmach zajmujących się grafiką komputerową;
• firmach tworzących strony internetowe;
• firmach wydawniczych;
• agencjach reklamowych;
• drukarniach;

Skip to content