Technik programista

Technik programista

1. Technik programista (100 pkt): Program nauczania nastawiony jest na kształcenie w sposób innowacyjny oparty na nauce programowania różnych języków odpowiednich dla aplikacji desktopowych np.: C++, C#, Visual Basic, Java, Python oraz język do projektowania interfejsu użytkownika np. XAML. Dodatkowo uczniowie poznają takie języki jak: SQL (przydatnego do tworzenia zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).

2. Przedmioty punktowane:
– język polski,
– matematyka,
– fizyka,
– informatyka

3. Innowacje w ramach kierunku:
• fizyka doświadczalna – „Praktyczny świat nauki”.
• dla chętnych, pragnących rozwinąć swoje kompetencje matematyczne – Instytut Banacha
„RoBoTiConX” – programowanie gier komputerowych i robotów z wykorzystaniem interaktywnych aplikacji, narzędzi multimedialnych i różnych języków programowania”

4. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
• INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
5. Dodatkowe umiejętności:
• Programowanie mikrokontrolerów i prostych układów scalonych
• Programowanie w języku Python
6. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
• matematyka
• fizyka lub geografia (do wyboru)
7. Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik programista będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• tworzenia i administracji stronami WWW;
• tworzenia, administracji i użytkowania relacyjnych baz danych;
• programowania aplikacji internetowych;
• tworzenia i administracji systemami zarządzania treścią;
• projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych;
• projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych;
• projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.
8. Technik programista znajdzie zatrudnienie w:
• firmach zajmujących się tworzeniem i sprzedażą oprogramowania komputerowego;
• przedsiębiorstwach, w których maszyny sterowane są komputerowo lub proces produkcji odbywają się z użyciem robotów i niezbędnego oprogramowania;
• firmach komputerowych tworzących oprogramowania do robotów;
• firmach komputerowych zajmujących się tworzeniem gier komputerowych i aplikacji mobilnych;
• przemyśle;
• medycynie;
• bankach;
• urzędach.

Skip to content