Technik teleinformatyk

Technik teleinformatyk

1. Technik teleinformatyk z innowacją Cyberbezpieczeństwo (90 pkt): Wychodząc na przeciw ogromnemu zapotrzebowaniu specjalistów z branży informatycznej, którzy potrafią zapewnić bezpieczeństwo w działaniu sieci komputerowych firm, instytucji rządowych, banków oraz wojska. ZSTiO w Jarosławiu postanawia uruchomić nabór na kierunek, który przygotuje do pracy przyszłych SECURITY IT SPECIALIST. Technik Teleinformatyk z innowacją cyberbezpieczeństwo, to nowoczesny zawód, dzięki któremu zdobędziesz wiedzę z zakresu projektowania, budowania oraz zabezpieczania sieci komputerowych i sieci rozległych.

2. Przedmioty punktowane:
– język polski,
– matematyka,
– fizyka,
– informatyka

3. Innowacje w ramach kierunku:
• fizyka doświadczalna – „Praktyczny świat nauki”.
• dla chętnych, pragnących rozwinąć swoje kompetencje matematyczne
• Cyberbezpieczeństwo.
4. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi
• INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi
5. Dodatkowe umiejętności:
• Bezpieczeństwo sieci komputerowych
• Tworzenie i testowanie aplikacji
6. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
• matematyka
• fizyka lub geografia (do wyboru)

7. Sylwetka absolwenta
Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik teleinformatyk będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• budowy i eksploatacji przewodowych mediów transmisyjnych opartych o kable miedziane i światłowodowe;
• budowy i eksploatacji bezprzewodowych mediów transmisyjnych w sieciach lokalnych i rozległych;
• montażu i uruchamianiu urządzeń teletransmisyjnych;
• montażu i uruchamianiu urządzeń telefonii analogowej i cyfrowej z wykorzystaniem sieci Internet;
• budowy i eksploatowaniu sieci komputerowych;
• administrowania systemami operacyjnymi komputerów;
• transmisji danych cyfrowych;
• przetwarzania sygnałów.
8. Technik teleinformatyk znajdzie zatrudnienie w:
• przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej;
• firmach montujących i sprzedających komputery;
• organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne;
• firmach będących dostawcami usług internetowych;
• firmach świadczących usługi w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji systemów teleinformatycznych;
• różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych;
• firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne;
• firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe.

Skip to content