Mechanik monter maszyn i urządzeń

Mechanik monter maszyn i urządzeń

1. Mechanik monter maszyn i urządzeń: pracownik w tym zawodzie buduje, instaluje i uruchamia maszyny, urządzenia lub ich podzespoły oraz wytwarza elementy maszyn lub dorabia brakujące Wykonuje przeglądy, konserwacje, naprawy, regulacje, próby techniczne po naprawach różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych, z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów pomiarowych, ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, diagnostycznych. Ponadto stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.

2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• MEC.03. Montaż i obsługa i maszyn i urządzeń
3. Dodatkowe umiejętności:
• możliwość uzyskania uprawnień spawacza
4. Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• wykonywania podstawowych operacji ślusarskich;
• instalowania, uruchamianie i przemieszczanie maszyn i urządzeń;
• wykonywania i naprawiania typowych części maszyn;
• przeprowadzania przeglądów technicznych, napraw bieżących, średnich i głównych maszyn i urządzeń;
• wykonywania prac montażowych i kontrolnych w cyklu produkcyjnym maszyn i urządzeń;
• kontrolowania maszyn i urządzeń po naprawie, regulowanie i ustawianie według żądanych parametrów eksploatacyjnych.
5. Mechanik monter maszyn i urządzeń znajdzie zatrudnienie w:
• przedsiębiorstwach przemysłu metalowego i maszynowego;
• firmach usługowo-naprawczych;
• warsztatach mechanicznych;
• firmach zajmujących się diagnostyką maszyn;
• działach gospodarki, zajmują się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych. gospodarki, zajmują się wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych.

Skip to content