Kadra

 • mgr Tomaszewski Adam – Honorowy profesor oświaty. Absolwent szkoły. Nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Ostrowska Agata – Nauczyciel języka polskiego
 • mgr Czyż Joanna – Pedagog szkolny
 • mgr inż. Żołyniak Krzysztof – Absolwent szkoły. Kierownik szkolenia praktycznego, Nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Baran Ireneusz – Nauczyciel fizyki
 • mgr Bazant Kinga – Nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Bednarz Małgorzata – Nauczyciel języka polskiego, wok
 • mgr Benesz Monika – Nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Bereza Jadwiga – Nauczyciel historii, wos, języka niemieckiego
 • mgr Bulińska Agnieszka – Nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr inż. Biały Janusz – Nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Czerkas Krzysztof – Absolwent szkoły. Nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Czerkas Magdalena – Nauczyciel geografii
 • mgr inż. Czyż Piotr – Nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Dębicki Robert – Absolwent szkoły. Nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • inż. Drabik Piotr – Nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Dziankowska Anna – Nauczyciel religii
 • mgr inż. Folwarczny Andrzej – Nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Fudali Monika – Nauczyciel bibliotekarz
 • mgr Gilowski Mariusz – Nauczyciel wychowania fizycznego
 • dr Gliniak Krystian – Nauczyciel religii
 • mgr Górecki Adam – Nauczyciel języka angielskiego
 • mgr inż. Grzesik Łukasz – Nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Guziewicz Grzegorz – Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
 • mgr Hołowacz Marek – Nauczyciel matematyki
 • mgr Hołówka Jadwiga – Nauczyciel historii, wos
 • mgr Kaplita Marzena – Nauczyciel religii
 • mgr inż. Knap Krzysztof – Nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Kobyliński Leszek – Nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr inż. Korecki Damian – Absolwent szkoły. Nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Krasicka Danuta – Nauczyciel historii, geografii, wos
 • mgr Kulnianin Zofia – Nauczyciel języka niemieckiego
 • mgr Kutyła Wiesław – Absolwent szkoły. Nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Łyczakowska Dorota – Absolwent szkoły. Nauczyciel matematyki, fizyki
 • mgr Maciałek-Budyńczuk Agata – Nauczyciel języka angielskiego
 • ks. mgr Noga Damian – Nauczyciel religii
 • mgr inż. Meder Piotr – Nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr inż. Nycz Bartosz – Nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr inż. Okarmus Marek – Nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Ożyło Andrzej – Absolwent szkoły. Nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Orłowska Sylwia – Nauczyciel języka angielskiego
 • mgr inż. Pałczyński Marek – Nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Pietruch Maria – Nauczyciel języka polskiego
 • dr Pilek Beata – Nauczyciel matematyki, przedmiotów zawodowych
 • mgr Pióro Anna – Nauczyciel języka angielskiego
 • mgr Poczekajło Agnieszka – Nauczyciel matematyki
 • mgr Podobińska Agnieszka – Nauczyciel języka polskiego
 • mgr Preisner Wacław – Nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Przybylska Lidia – Pedagog szkolny, Nauczyciel wspomagający
 • mgr Przystasz Piotr – Nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Pszon-Ziegelheim Anna – Nauczyciel języka angielskiego
 • mgr inż. Puszkarz Janusz – Nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Rokoszyńska Monika – Nauczyciel biologii
 • mgr Różańska Dorota – Nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr inż. Ruman Anna – Nauczyciel przedsiębiorczości
 • mgr inż. Skupień Mariusz – Absolwent szkoły. Nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Smoleń Jacek – Nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Telichowska Aleksandra – Nauczyciel bibliotekarz
 • mgr Telichowski Grzegorz – Nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Turoń Tomasz – Absolwent szkoły. Nauczyciel wychowania fizycznego
 • mgr Tutka Artur – Absolwent szkoły. Nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr inż. Warecki Przemysław – Nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Włoch Joanna – Nauczyciel  matematyki
 • mgr Zając Anna – Nauczyciel przedmiotów zawodowych
 • mgr Zarychta Joanna – Nauczyciel języka polskiego, wok
 • mgr inż. Zięba Wiesław – Nauczyciel przedmiotów zawodowych