Finał Olimpiady Innowacji Technicznych w Mechanice: Sukces Jarosławskiej Samochodówki

23 maja 2024 roku w Warszawskim Domu Technika NOT odbył się finał Olimpiady Innowacji Technicznych w Mechanice, podczas którego uczniowie klasy 3 Ts z jarosławskiej samochodówki odnieśli imponujący sukces. Jakub Mazurkiewicz, Kacper Kąfera i Stanisław Stanowski zdobyli zaszczytny tytuł finalistów dzięki swojemu innowacyjnemu projektowi DriftTrike – pojazdowi przeznaczonemu do nauki driftowania i rekreacji.

Nad pracą uczniów czuwało dwóch nauczycieli: mgr inż. Stanisław Pietluch z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego, gdzie uczniowie odbywają zajęcia praktyczne, oraz mgr inż. Mariusz Skupień z Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Ich wsparcie oraz zaangażowanie były kluczowe dla sukcesu młodych wynalazców.

Sukces naszych uczniów otworzył im drzwi do uczelni technicznych w Polsce. Dzięki swoim umiejętnościom i zaangażowaniu uzyskali indeksy na uczelnie, które będą stanowić solidną podstawę dla ich dalszego rozwoju naukowego i zawodowego.

Olimpiada Innowacji Technicznych w Mechanice miała na celu zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, rozwijanie praktycznych umiejętności związanych z tworzeniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych oraz aktywizację twórczego myślenia. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w edukacji o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym i technologicznym, co bez wątpienia poszerzyło ich horyzonty i umiejętności.

Serdecznie gratulujemy Jakubowi, Kacprowi i Stanisławowi ich wspaniałego osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów w przyszłych projektach i konkursach.

Skip to content