Finał Ogólnopolskiej  Olimpiady Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce

W dniach 18-20 kwietnia 2024 roku w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu odbyła się II edycja FINAŁU OGÓLNOPOLSKIEJ Olimpiady Innowacji Technicznych w Telekomunikacji i Informatyce.

Komitet Główny Olimpiady tworzył Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, reprezentowany przez Pana Stanisława Janowczyka- Prezydenta Związku, oraz Pana Zbigniewa Matuszczaka- Wiceprezydenta Związku, pełniącego również funkcję Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Olimpiady. Gospodarzem Olimpiady był Dyrektor ZSTiO Pan Adam Tomaszewski wraz z nauczycielami i uczniami koordynującymi całą Olimpiadę.

Olimpiada miała charakter naukowo – techniczny i jej nadrzędnym celem było zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym.

Uczestnicy Olimpiady rywalizowali przez dwa dni w dwóch blokach: teletechnicznym- obejmującym m.in. zagadnienia takie jak Mikrotik, TP-Link, Cisco czy inne kwestie związane z sieciami komputerowymi,  oraz programistycznym- obejmującym m.in. MySQL, PHP, C++, Phyton, PHP, czy JavaScript. Podczas zmagań uczestnicy musieli rozwiązać pisemnie 10 zadań teoretycznych zamkniętych i  3 zadania praktyczne. Uroczystemu otwarciu Olimpiady towarzyszył krótki program artystyczny przygotowany przez uczniów ZSTiO w Jarosławiu.

Po zmaganiach uczniowie wraz z opiekunami mieli możliwość zwiedzenia Huty Szkła OI, jarosławskich podziemi oraz wnętrz mieszczańskich. Nauczyciele ZSTiO przygotowali również dla uczestników szereg różnych form aktywności, takich jak łucznictwo czy druk 3D.

Od organizatorów finału ogólnopolskiego oraz sponsorów wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali nagrody, upominki oraz publikacje dotyczące ziemi jarosławskiej. W trakcie uroczystego podsumowania Olimpiady, swoim pięknym, tanecznym występem zaproszonych gości po raz kolejny uraczyli uczniowie ZSTiO, przy akompaniamencie Pana Dyrektora Powiatowego Ogniska Baletowego – Pana Roberta Drewniaka.

Uroczyste podsumowanie Olimpiady swoją obecnością zaszczycili m.in.:

 • Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego – Pani Anna Huk;
 • Zastępca Dyrektora Wydziału Wsparcia i Rozwoju Edukacji w imieniu Podkarpackiej Kurator Oświaty – Pan Marek Kondziałka;
 • Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w imieniu Starosty Jarosławskiego – Pani Marta Kurpiel;
 • Dyrektor PKO BP O/Jarosław – Pani Edyta Baran;
 • Dyrektor Działu HR MLSystem – Pani Lucyna Brodowska;
 • Specjalista ds. marketingu Eurobud Grupa Sp. z o.o. – Pani Sylwia Matuszyk;
 • Kierownik Biura Zarządu i Administracji MDM Mechanical Installation Sp. z o.o. – Pan Leszek Ciesielski;
 • Przewodniczący Funduszu Stypendialnego Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Tadeusza i Heleny Zielińskich – Pan Jarosław Pagacz;
 • Dyrektor Powiatowego Ogniska Baletowego w Jarosławiu – Pan Robert Drewniak;
 • Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu – Pan Adam Tomaszewski;
 • Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu – Pani Agata Ostrowska;
 • Koordynator Olimpiady z ramienia organizatora finału ogólnopolskiego – Pani Beata Pilek;
 • Prezydent PZSWiR – Pan Stanisław Janowczyk;
 • Wiceprezydent PZSWiR – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – Pan Zbigniew Matuszczak;
 • Wiceprezydent PZSWiR – Pan Ryszard Bajkowski;
 • Sekretarz Generalny PZSWiR – Pan Tomasz Pilarski;
 • Koordynator Olimpiady – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej PZSWiR – Pani Renata Kołodziej. Na wniosek Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców.

 Podczas gali finałowej, grono nauczycieli z ZSTiO, Uchwałą Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT w Warszawie z dnia 16 stycznia 2024r., zostało odznaczone „Srebrną Odznaką Honorową” oraz „Legitymacją Odznaki Honorowej”.ZSTiO otrzymało również „Złotą Odznakę Honorową”.Zaszczyt ten podkreśla wkład Dyrekcji oraz nauczycieli w rozwój szkoły i nauk technicznych.

Olimpiada była współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, a honorowy patronat nad Olimpiadą objął Urząd Patentowy RP. Patronaty nad finałem ogólnopolskim objęli ponadto: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Kurator Oświaty, Starosta Jarosławski, Burmistrz Miasta Jarosławia.

Mecenasami i sponsorami Olimpiady byli ponadto: Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych; ADM Hotel i Restauracja; Zakłady Mięsne Sokołów S.A. Oddział Jarosław; MDM Mechanical Installation Sp. z o.o.; Eurobud Grupa Sp. z o.o.; MLSystem S.A.; Huta O-I Poland S.A. Jarosław; Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Tadeusza i Heleny Zielińskich; Bank Spółdzielczy w Jarosławiu; PKO BP O/Jarosław; MDeveloper S.A.;  Powiatowe Ognisko Baletowe w Jarosławiu;  Mondelez Polska Production Sp. z o.o. Fabryka Ciastek w Jarosławiu; KAWMET Odlewnia Żeliwa; SAN PAJDA Fabryka Ciastek w Jarosławiu; Wydawnictwo Helion S.A.; Wydawnictwo Poligraf Sp. z o.o.

Patronat medialny objęli: TVP 3 Rzeszów; POD24 – lokalna telewizja internetowa; Życie Podkarpackie; Nowiny 24; Gazeta Jarosławska; Ekspres Jarosławski.

Szersza relacja z przebiegu Olimpiady dostępna jest w mediach społecznościowych szkoły.

Skip to content