Drużyna z 2TP w  IX Konkursie Językowym „Faces of America” w Lublinie

Konkurs „Faces of America” odbył się w ramach obchodów jubileuszu 80-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Jest wyjątkowym przedsięwzięciem, którego głównym celem jest promowanie znajomości języka angielskiego i popularyzowanie wiedzy na temat kultury amerykańskiej.

Konkurs miał charakter drużynowy i był podzielony na trzy etapy. W pierwszym etapie uczniowie mieli za zadanie przygotować pracę konkursową w formie filmu w języku angielskim, w którym odpowiedzą na pytanie, dlaczego warto wybrać UMCS – „WHY UMCS?”.

Etap drugi polegał na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru z zakresu znajomości języka angielskiego. Natomiast etap trzeci składał się z quizu multimedialnego na temat życia i dokonań naukowych Marii Curie- Skłodowskiej.

Nasza drużyna w składzie Mikołaj Lekowski, Marcin Danicki i Mateusz Kiełt wzięła udział w tym prestiżowym konkursie i zaprezentowała się wyborowo, dostając się do trzeciego finałowego etapu.

Gratulujemy Mikołajowi, Marcinowi i Mateuszowi z 2TP.

Skip to content