XII Ogólnopolski Maraton Matematyczny„Banachiada”

Maraton matematyczny „Banachiada” adresowany jest do uczniów szkół podstawowych na terenie całego kraju.
Organizatorem maratonu jest Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu.
Maraton składa się  z trzech etapów.


– I etap – eliminacje szkolne w szkołach, które zgłosiły swój udział w konkursie,
– II i III etap (finał) – w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu.
Zakres tematyczny maratonu obejmuje treści nauczania zawarte w Nowej Podstawie Programowej do szkoły podstawowej  z matematyki oraz zadania konkursowe o podwyższonym stopniu trudności.

Skip to content