ZSTiO uzyskało „Złotą Tarczę 2024”

Znamy wyniki 26 edycji Rankingu Liceów i Techników 2024 przeprowadzonych przez miesięcznik Perspektywy.

Technikum nr 2 im. Stefana Banacha przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu uplasowało się na 59 miejscu w Polsce w Rankingu Głównym Techników 2024, uzyskując tzw. „Złotą Tarczę 2024”, co umożliwiło uzyskanie 4 miejsca w Województwie Podkarpackim.

Bardzo dobre wyniki egzaminu maturalnego w Technikum nr 2 przy ZSTiO w poprzednim roku pozwoliły na uzyskanie 181 miejsca w Polsce w Rankingu Maturalnym Techników 2024. Szczególnym osiągnięciem „Banacha” jest 111 miejsce w Polsce w Rankingu Szkół Olimpijskich 2024, gdyż rywalizują w nim razem nie tylko najlepsze technika, ale również licea. W rankingu tym „Banach”, wśród techników, uzyskał najwyższą pozycję w Województwie Podkarpackim, a został wyprzedzony jedynie przez 10 innych techników w Polsce.

Złota Tarcza Perspektyw to znak wartości szkoły, potwierdzenie wysokiej jakości pracy. Jest to sukces wynikający ze współpracy nauczycieli i ambitnych uczniów, którzy wkładają wiele zaangażowania by szkoła była miejscem przyjaznym i bezpiecznym, a każdy uczeń mógł rozwijać swoje pasje i zainteresowania. ZSTiO dąży do tego, by absolwent był w pełni przygotowany do startu w dorosłe życie, był kompetentnym młodym człowiekiem. Na wysoką pozycję rankingową złożyły się: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych; sukcesy w olimpiadach oraz wyniki egzaminów zawodowych.

ZASZCZYTNY TYTUŁ „ZŁOTA SZKOŁA 2024″ potwierdza, że w MECHANIKU WARTO SIĘ UCZYĆ.

Skip to content