INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2023-2024

UROCZYSTA INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2023-2024 ODBĘDZIE SIĘ 4 WRZEŚNIA
WEDŁUG HARMONOGRAMU:

  • 8:00 –  Msza św. w Kolegiacie pw. Bożego Ciała
  • 9: 15 – Uroczysta Inauguracja Roku Szkolnego dla klas pierwszych w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki

SPOTKANIE KLAS I Z WYCHOWAWCAMI PO UROCZYSTEJ INAUGURACJI

 

KLASA

WYCHOWAWCA

SALA

TECHNIKUM

1 TP –  TECHNIK PROGRAMISTA ANNA PIÓRO 16
1 TE –  TECHNIK ELEKTRONIK AGNIESZKA PODOBIŃSKA 22
1 TM – TECHNIK MECHANIK ANNA ZAJĄC W2
1 TI –   TECHNIK INFORMATYK ROBERT DĘBICKI 34
1 TA – TECHNIK AUTOMATYK ZOFIA KULNIANIN 21
1 TS –  TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MARIA PIETRUCH 26

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

1 BS – MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MARZENA KAPLITA 17
1 BK – KIEROWCA MECHANIK/
ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
GRZEGORZ GUZIEWICZ 19

W UROCZYSTEJ INAUGURACJI ROKU SZKOLNEGO WEŹMIE UDZIAŁ KLASA FILIPA PIĘKOSIA – 3 TP
WRAZ Z WYCHOWAWCZYNIĄ – JOANNĄ WŁOCH.
SPOTKANIE KLASY Z WYCHOWAWCZYNIĄ ODBĘDZIE PO INAUGURACJI W SALI 23.

SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW Z KLASAMI 2, 3, 4 i 5 TECHNIKUM  o godz. 9:15

KLASA WYCHOWAWCA SALA
2 TE MAREK OKARMUS W19
2 TG MONIKA FUDALI 37
2 TI MAREK HOŁOWACZ 23
2 TM MONIKA RYDZIK W3
2 TP PRZEMYSŁAW WARECKI 33
2 TS PIOTR CZYŻ W12
2 TT DAMIAN KORECKI W16
3 TE AGATA MACIAŁEK-BUDYŃCZUK 19
3 TG AGNIESZKA BULIŃSKA 35
3 TI JADWIGA HOŁÓWKA 21
3 TS MARIUSZ SKUPIEŃ W5
4 TA AGNIESZKA POCZEKAJŁO 26
4 TG ANNA RUMAN ( w zastępstwie Krzysztof Knap) W15
4 TP ANNA PSZON-ZIEGELHEIM 24
4 TS MAGDALENA CZERKAS 16
4 TI DOROTA ŁYCZAKOWSKA 17
5 TA JANUSZ PUSZKARZ W20
5 TC BEATA PILEK 34
5 TI MAŁGORZATA BEDNARZ 22
5 TM MONIKA BENESZ W11

                SPOTKANIA WYCHOWAWCÓW Z KLASAMI 2 i  3 BRANŻOWEJ SZKOŁY  o godz. 9:15

KLASA WYCHOWAWCA SALA
2 BE ADAM GÓRECKI 25
2 BK  DOROTA RÓŻAŃSKA W18
2 BS PIOTR PRZYSTASZ W2
3 BE DANUTA KRASICKA W1
3 BS JADWIGA BEREZA W17
Skip to content