Konkurs matematyczno – plastyczny – edycja XII

„Trójwymiarowy Świat Matematyki”

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu
organizuje dwunastą edycję konkursu matematyczno – plastycznego pt.:

„Trójwymiarowy Świat Matematyki – Roboty ”

 Temat konkursu:
Wykonanie pracy z dowolnego materiału składającej się z przestrzennych figur geometrycznych.   

Cele konkursu:

 • Popularyzacja matematyki – zachęcenie uczniów do jej poznawania,
 • Ukazanie, że matematyka to dziedzina nauki, która jednocześnie uczy i bawi,
 • Rozwijanie zainteresowań zagadnieniami matematycznymi,
 • Rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów,
 • Rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej.

 Terminarz konkursu:

 • 10 luty 2023 r. (piątek) o godz. 14:00 – termin ostatecznego dostarczania prac
 • 24 luty – ogłoszenie wyników konkursu,
 • 9 marzec – uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom (miejsce i forma zostaną dostosowane do sytuacji epidemiologicznej)
 • wyniki będą ogłoszone na stronie szkoły

Adres nadsyłania prac:

 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Św. Ducha 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem Konkurs matematyczno-plastyczny  „Trójwymiarowy Świat Matematyki”
 • osobiście do pokoju nr 4 (monitoring) lub biblioteki szkolnej – w gł. budynek szkoły, na parterze

Zasady uczestnictwa:

 1. Do konkursu zapraszamy uczniów szkół podstawowych.
 2. Nie przyjmujemy prac zbiorowych.
 3. Uczestnik może wykonać pracę z dowolnego rodzaju materiału.

4.Wszystkie elementy pracy muszą być geometryczną figurą przestrzenną.

Praca powinna składać się z przykładowych elementów:

 • walec,
 • stożek,
 • ostrosłup,
 • sześcian,
 • prostopadłościan,
 • graniastosłup.
 1. Wielkość pracy nie powinny przekraczać wymiarów: 50cm x 50cm x 50cm,
 2. organizator prosi o przeprowadzenie pierwszego etapu konkursu w szkole i dostarczeni do siedziby ZSTiO tylko wyróżnionych prac przez jury szkolne,
 3. organizator prosi, aby szkoły dostarczyły w formie załącznika regulaminowego dane wszystkich uczniów biorących udział w konkursie (nie tylko tych, których prace zostaną wyróżnione).
 4. Uczniowie klas 4 – 8 mają obowiązek wykorzystać w pracy co najmniej 3 rodzaje figur wymienionych w pkt. 4. Figury muszą zostać wykonane własnoręcznie.
 5. Uczniowie klas 1- 3 mogą korzystać z gotowych elementów (np. pudełka).
 6. Do prac należy dołączyć koniecznie Załącznik.
 7. Do pracy należy trwale w niewidocznym miejscu przykleić Wizytówkę.
 8. Prace stają się własnością organizatora.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia zniszczone, niekompletne lub doręczone po terminie.
 10. Wystawa pokonkursowa odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Św. Ducha 1 w Jarosławiu.

Ocena:

 1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję powołaną z ramienia Organizatora.
 2. Decyzja jury konkursu jest ostateczna.
 3. Dla laureatów dwóch kategorii (klasy 1-3 oraz klasy 4-6) przewidziane są atrakcyjne nagrody.
 4. Wyniki konkursu, termin i forma wręczenia nagród zostaną umieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu www.zstiojar.edu.pl.

Kontakt z organizatorem:
 Monika Fudali 792 12 44 66

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie.

Skip to content