Złota Tarcza Perspektyw dla ZSTiO

Jesteśmy wśród najlepszych w Polsce i na Podkarpaciu!!!

Fundacja Edukacyjna Perspektywy ogłosiła wyniki w 25. edycji Rankingu Liceów i Techników 2023.

Przyznano nam tytuł honorowy „ZŁOTA SZKOŁA 2023”. Tegoroczny wynik naszego technikum jest najwyższy w historii, jeśli chodzi o Ranking Perspektyw. W klasyfikacji uzyskaliśmy:

  • 54 miejsce w Rankingu Głównym
  • 5 miejsce w Rankingu Wojewódzkim

Zgodnie z obowiązującymi zasadami mamy prawo posługiwać się nim przez okres całego roku. Złota Tarcza Perspektyw to znak wartości szkoły, potwierdzenie wysokiej jakości pracy.

Jest to sukces wynikający ze współpracy nauczycieli i ambitnych uczniów. Wkładamy wiele zaangażowania by szkoła była miejscem przyjaznym
i bezpiecznym, a każdy uczeń mógł rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Dążymy do tego, aby nasz absolwent był w pełni przygotowany do startu w dorosłe życie, był kompetentnym młodym człowiekiem.

W wysoką pozycję rankingową wpisaliśmy wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, jak i  dodatkowych; sukcesy w olimpiadach oraz wyniki egzaminów zawodowych.

ZASZCZYTNY TYTUŁ „ZŁOTA SZKOŁA 2023” potwierdza, że w „MECHANIKU” WARTO SIĘ UCZYĆ”

Skip to content