Wiceminister Edukacji Izabela Ziętka odwiedziła Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

W dniu 15 lutego br. w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbyła się wizyta studyjna Izabeli Ziętki – Podsekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Doroty Nowak-Maluchnik – Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Powiat Jarosławski w trakcie spotkania reprezentował Starosta Jarosławski – Stanisław Kłopot i Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Marta Kurpiel. Dyrektor szkoły- Adam Tomaszewski przedstawił historię i osiągnięcia placówki oraz zarys projektu związanego z powstaniem wojewódzkiego centrum druku 3D. Ważnym punktem wizyty była prezentacja pracowni druku 3D, która funkcjonuje w ZSTiO oraz zapoznanie gości z innowacyjnymi projektami uczniów naszej szkoły, m.in. klawiaturą Zhelta K6, czy rękami 3D. Artur Tutka – opiekun pracowni i mentor naszych wynalazców podkreślił, że praca uczniów ukierunkowana jest na pomoc ludziom z niepełnosprawnościami i likwidowanie barier komunikacyjnych, co w konsekwencji przekłada się na zapobieganie wykluczeniu społecznemu.
Na zakończenie wizyty głos zabrały Minister i Kurator, które podzieliły się swoimi wrażeniami z pobytu w szkole, podkreśliły znaczenie innowacyjnej działalności uczniów oraz prospołeczny kierunek pracy szkoły.

Skip to content