„Technik Absolwent 2022”

Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, zatwierdził wyniki XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent 2022”.

Po I etapie wojewódzkim w Rzeszowie z Podkarpacia zostało zgłoszonych 14 absolwentów do II finałowego etapu Konkursu.

Po wnikliwej ocenie osiągnięć absolwentów, biorąc pod uwagę wysoką liczbę zdobytych punktów, Komisja Konkursowa uhonorowała absolwenta naszej szkoły: Damiana Kobylińskiego który zdobył II miejsce w specjalności „ Technik Informatyk ”. 

Uroczyste wręczenie dyplomów odbyło się 3.03.2023 w oddziale Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Rzeszowie.

Skip to content