Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Odbiór certyfikatów z kwalifikacji zawodowych oraz dyplomy zawodowe
do odebrania w pokoju monitoringu (pok. nr 4, parter budynku głównego).

 

Wymiana polsko-niemiecka

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących już od 2004 roku prowadzi aktywną wymianę młodzieży polsko-niemieckiej. Dzięki niej co roku uczniowie szkoły mają możliwość wyjazdu do Niemiec.

Przez dwa lata od 2006 do 2007 w wymianie uczestniczyli również uczniowie ze Słowacji. Od 2007 roku do współpracy aktywnie włączyła się również szkoła partnerska z Walii. Dzięki współpracy z w/w szkołami zrealizowano dwa unijne niemieckojęzyczne projekty Comeniusa.

Dzięki długoletniemu partnerstwu ZSTiO ze szkołą w Niemczech nasze placówki zyskały europejską jakość kształcenia również m.in. poprzez ją poprzez zastosowanie nowych technologii w nauczaniu (komputery, iPody, notebooki, kamery, aparaty fotograficzne). Coroczne uczestnictwo młodzieży w wymianie powiększyło krąg ich zainteresowań, osobistych doświadczeń o wiedzę na temat naszych państw, wspomogło procesy przystosowania się do nowych warunków życia w zjednoczonej Europie, zwiększyło motywacje do nauki języka niemieckiego, doskonaliło proces komunikacji językowej. Dzięki wymianie młodzież poznała również systemy kształcenia w Polsce i Niemczech, mogła zdefiniować nie tylko podobieństwa między nimi, ale i różnice.

Od 2004 roku nastąpiła poprawa jakości kształcenia w zakresie języka niemieckiego zarówno w polskiej jak i niemieckiej szkole. Stosowanie poprawnego języka niemieckiego na bilingwalnej platformie okazało się wyzwaniem także dla uczniów niemieckich. W szkole polskiej zdawalność na egzaminie maturalnym od 2004 roku wynosi 100% . Poziom osiąganych przez uczniów wyników jest wysoki. Duża część uczących się po zakończeniu podejmuje studia na kierunku germanistyka. Realizacja projektów polsko-niemieckich umożliwiła wzbogacenie bazy obydwu szkół poprzez zakup laptopów, kolumn, aparatów fotograficznych, kamer czy 10 noteboków. Uczniowie niemieccy, żeby móc wziąć udział w partnerstwie i pracować na wspólnej platformie, założyli własną nawet firmę uczniowską.

Długoletnia wymiana młodzieży zacieśniła współpracę z instytucjami lokalnymi np. ze Domem Dziecka w Jarosławiu, Przedszkolem Nr 4 w Jarosławiu, Starostwem Powiatowym w Jarosławiu, Starostwem Powiatowym w Schönebeck, Biurem Turystycznym w Magdeburgu, Urzędem Miasta Jarosławia, Wydziałem Promocji Miasta Jarosławia, Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Kolping, Muzeum Miasta Jarosławia, Hutą Szkła Owens Illinois Poland, Zakładami LU Polska i innymi szkołami ponadgimnazjalnymi w mieście (np. wypożyczenie sali sportowej).

Dzięki akcji charytatywnej prowadzonej w ramach wymiany doposażono Dom Dziecka i Przedszkole nr 4 w Jarosławiu.

Historia wymiany polsko-niemieckiej w ZSTiO

 • czerwiec 2004 -nawiązanie współpracy za szkołą partnerską w Niemczech (Schönebeck)
 • 2004 - wizyta przygotowawcza w szkole partnerskiej w Niemczech (Socrates Comenius)
 • 2004 - utworzenie wspólnie z partnerem niemieckim internetowej bilingwalnej platformy internetowej do nauki języka niemieckiego www.jasobak.de
 • październik 2004 - nawiązanie współpracy z nauczycielami za Noordport College w Holandii (Groningen), wizyta nauczycieli holenderskich w Polsce, opracowanie wspólnego wniosku również z partnerem niemieckim(z powodu niedotrzymania terminu ze strony holenderskiej - nie złożony w terminie)
 • 2005 - zredagowanie i realizacja niemieckojęzycznego projektu unijnego Socrates Comenius z partnerem niemieckim - "JaSoBak"
 • 2005 - wymiana młodzieży polsko-niemieckiej w ramach projektu Socrates- Comenius
 • 2006 - nawiązanie współpracy z nauczycielem j. niemieckiego ze szkoły zawodowej na Słowacji(Poprad)
 • 2006 - wizyta partnera niemieckiego w Polsce, podpisanie między starostą Schönebeck Kreis, Starostą Jarosławskim i dyrektorami szkół w Polsce i Niemczech tzw. „Partnerschaftsvertrag über die Schulpartnerschaft" o współpracy szkół
 • 2007 - wizyta robocza z partnerem niemieckim na Słowacji, opracowanie wspólnego niemieckojęzycznego wniosku Comeniusa (odrzucony)
 • 2007 - wyjazd młodzieży polskiej do Niemiec
 • 2007 - nawiązanie współpracy z nauczycielem języka niemieckiego w Walii
 • styczeń 2008 - wizyta przygotowawcza z partnerem niemieckim w Walii, przygotowanie niemieckojęzycznego wniosku Comeniusa (Comenius)
 • 2008 - wizyta grupy niemiecko-walijskiej w Polsce
 • 2009 - przyjazd grupy niemieckiej do Polski
 • 2009 - wizyta grupy polskiej w Niemczech
 • 2009-2011- opracowanie i realizacja niemieckojęzycznego partnerskiego projektu Comeniusa z Niemcami i Walią "Mit uns Deutsch lernen"
 • 2010 - zakup notebooków dla uczniów, dzięki którym mogą oni uczyć się języka niezależnie od miejsca i czasu, są szansą wyrównania różnic edukacyjnych dla uczniów pochodzących z terenów zagrożonych dużym bezrobociem i terenów wiejskich, z których pochodzą uczniowie naszej szkoły
 • 2009 - wyjazd grupy polskiej młodzieży do Niemiec- spotkanie z partnerem niemieckim i walijskim w ramach projektu Comenius
 • 2011 - wyjazd grupy młodzieży do Niemiec- spotkanie z partnerem niemieckim w ramach projektu Comenius
 • 2011 - zakończenie trójstronnego projektu unijnego Comenius w Polsce- spotkanie trzech grup młodzieży i nauczycieli z Polski, Niemiec i Walii
 • 2012 - wyjazd grupy polskiej młodzieży do Niemiec w ramach wymiany. Wizytę dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
 • 2014 - wyjazd grupy młodzieży polskiej do Niemiec (09.-13.06.2014)- JUBILEUSZ 10-LECIA WYMIANY. Wizytę dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.
 • 2014 - wrzesień - wizyta nauczycieli niemieckich w Polsce w ramach jubileuszu 10-lecia współpracy polsko-niemieckiej

Historię wymiany polsko-niemieckiej można też oglądać w postaci prezentacji Power-Point wykonanych przez uczniów ZSTiO w Jarosławiu.

zobacz – film 1

zobacz – film 2

zobacz – wymiana 2011 maj