Ślusarz

Ślusarz

1 Ślusarz: to jeden z podstawowych i najstarszych zawodów w przemyśle metalowym i maszynowym. Z tego też względu ma szerokie zastosowanie w gospodarce narodowej, głównie w usługach oraz wytwarzaniu i eksploatacji wyrobów technicznych branży metalowej. Pomimo rozwoju różnych dziedzin związanych z nowoczesnymi technologiami, zapotrzebowanie na specjalistów wykonujących usługi ślusarskie ciągle rośnie.

2 Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
• MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi
3 Dodatkowe umiejętności:
• możliwość uzyskania uprawnień spawacza
4 Sylwetka absolwenta:
Absolwent kończący szkołę w zawodzie ślusarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• wykonywania elementów maszyn i urządzeń;
• naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
• wykonywania połączeń;
• konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
5 Ślusarz znajdzie zatrudnienie w:
• firmach i warsztatach usługowych,
• administracji domów mieszkalnych,
• administracji domów mieszkalnych,
• dużych domach handlowych
• stacji obsługowo-naprawczych samochodów

Skip to content