System vEdukacja Nabór 2022/2023

1. Procedury składania dokumentów
2. Wniosek o przyjęcie kandydata do szkoły ponadpodstawowej
3. Elektroniczny przewodnik edukacyjny – wymagania punktowe

  • Technikum Nr 2 im. Stefana Banacha w Jarosławiu
  • Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 4 im. Stefana Banacha w Jarosławiu

4. Informacje dot. badań lekarskich
5. Podręcznik dla kandydata samodzielnie zakładającego konto w systemie
6. Wykaz zakładów pracy (mechanik pojazdów samochodowych)