godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

W 1981 r. decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Przemyślu z dnia 17 listopada tegoż roku (obowiązująca od 1 stycznia 1982 roku) powołano zbiorczy zakład szkolny o nazwie Zespół Szkół Mechanicznych w Jarosławiu. Jednocześnie
z dniem 1 września 1982r. powołano Technikum Mechaniczne oraz Technikum Mechaniczne dla Pracujących na podbudowie programowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej działającej w ramach Zespołu Szkół Mechanicznych w Jarosławiu.
Nauka w Technikum Mechanicznym dla Pracujących prowadzona była w specjalności obróbka skrawaniem.

W skład wymienionego zbiorczego zakładu szkolnego wchodziły:

  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych pracujących
  • Liceum Zawodowe
  • Średnie Studium Zawodowe
  • Technikum Mechaniczne
  • Technikum Mechaniczne dla pracujących.

W 1998 roku, ówczesny minister edukacji Mirosław Handke przedstawił zmiany w systemie edukacji. W projekcie reformy zaproponowano nowy system awansowania nauczycieli, wedle którego pensje nauczycieli miały być uzależnione od jakości pracy i kwalifikacji. Zaproponowano również wprowadzenie bonu oświatowego. Przebudowa systemu wyglądała następująco: osiem lat szkoły podstawowej zostało skrócone do sześciu klas, po jej ukończeniu uczniowie mogą kontynuować naukę
w trzyletnich gimnazjach. Po gimnazjum mają do wyboru: dwu lub trzyletnie szkoły zawodowe, trzyletnie licea ogólnokształcące, trzyletnie licea profilowane, czteroletnie technika, dwuletnie uzupełniające licea ogólnokształcące (dla absolwentów szkół zawodowych), trzyletnie technika uzupełniające, szkoły policealne oraz trzyletnie szkoły specjalne. Reforma oświaty powołała do życia Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz osiem komisji okręgowych, których celem jest sprawdzanie i ocenianie pracy nauczycieli jak i uczniów.

Transformacja gospodarcza, zmiany na rynku pracy, nowe oczekiwania rodziców i młodzieży przyczyniły się do następnej reorganizacji w naszej szkole. Po raz kolejny idąc zgodnie z duchem czasu zmieniono lub dodano nowe kierunki kształcenia oraz w 2002 r. nazwano naszą placówkę Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

    bip2