godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe:

- M.20 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,

Przedmioty punktowane na świadectwie:

  • język polski
  • matematyka
  • fizyka
  • informatyka

Mianem ślusarza określa się rzemieślnika, którego zadaniem jest ręczna lub ręczno-maszynowa obróbka metalu. Celem pracy ślusarza jest budowa prostych konstrukcji lub konserwacja i naprawa mechanizmów i wyrobów metalowych. Zasadniczym wyposażeniem ślusarskiego stanowiska pracy jest stół warsztatowy z imadłem i z wiertarką stołową. W zależności od specjalizacji są na nim także inne urządzenia na przykład te, których używa ślusarz konstrukcji stalowych czy piece do grzania prętów lub płaskowników przed kształtowaniem ich przez ślusarza wyrobów artystycznych. Podczas nauki uczeń ma możliwość ukończyć kursu spawacza.

 

Ślusarze znajdują zatrudnienie w zakładach przemysłu maszynowego, warsztatach samochodowych, budowach, firmach sanitarnych i instalacyjno-grzewczych, serwisach naprawy sprzętu domowego, pracowniach ślusarstwa artystycznego.

    bip2