godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

W 1956 r. nastąpiło przejęcie szkolnictwa zawodowego przez Ministerstwo Oświaty i zlikwidowano Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego. W 1961 r. przeprowadzono kolejne zmiany w prawie oświatowym. Została uchwalona ustawa „O rozwoju oświaty i wychowania” wprowadzająca ośmioletnią szkołę podstawową, dwu lub trzyletnie szkoły zawodowe oraz 4-5-letnie licea i technika kończące się egzaminem dojrzałości uprawniającym (podobnie jak matura LO) do ubiegania się
o przyjęcie do szkół wyższych.

W tle reform systemu oświaty dokonywały się zmiany organizacyjne wewnątrz naszej szkoły. We wrześniu 1964 r. nastąpiła likwidacja wydziału odzieżowego, który przeniesiono do Technikum Ekonomicznego wraz z pełną obsadą pedagogiczną. Jednocześnie Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie przydzieliło tutejszej szkole nową specjalność „wiertacz”. W 1965r. została zatwierdzona dokumentacja techniczna na rozbudowę szkoły i warsztatów. Podwyższono budynek o trzecie piętro (w roku szkolnym 1967/68) i wybudowano kolejny parterowy dla potrzeb warsztatów. W tymże 1968r. szkoła zmieniła nazwę na Zasadniczą Szkołę Zawodową Dokształcającą.

Ponowna reorganizacja nastąpiła pięć lat później, kiedy to dział elektryczny i wielozawodowy przeniesiono do Zespołu Szkół Budowlanych jednocześnie zgodnie z Zarządzeniem Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie z dnia 1 sierpnia 1973 r. nr KOS II – 014/70/73 otworzono Liceum Zawodowe. Dwa lata później ponownie poszerzono ofertę edukacyjna tworząc Średnie Studium Zawodowe.
Szkoła cieszyła się dużą popularnością o czym świadczy ilość osób, które ją ukończyły.

 

lata 1952 1982

 

Największą grupę stanowili uczniowie szkół zawodowych. Zresztą przez bardzo długo była to placówka, w której tylko i wyłącznie edukacja opierała się na kształceniu młodzieży i osób dorosłych chcących podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Powyższe zestawienie obejmuje uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej uczących się trybie dziennym jak również słuchaczy ZSZ dla pracujących. W szkole można było zdobyć wykształcenie m.in. w następujących wydziałach: elektryczny jako: elektromonter, elektromechanik rolnictwa, elektroenergetyk, elektromechanik pojazdów samochodowych; na wydziale metalowym jako: ślusarz maszynowy, ślusarz maszyn rolniczych, ślusarz uniwersalny, ślusarz mechanik, blacharz, hydraulik, mechanik maszyn rolniczych mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, mechanik pojazdów samochodowych; na wydziale krawieckim jako: krawiec, krawiec damski, krawiectwo damskie lekkie, krawiectwo damskie ciężkie, dziewiarz.

    bip2