godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n


Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe:
• EE.15. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
• EE.16. Montaż, eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych

W oddziale punktowane będą następujące przedmioty:
• język angielski
• matematyka
• informatyka

Technik chłodnictwa i klimatyzacji jest nowym kierunkiem wprowadzonym do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w sierpniu 2014 roku. W roku szkolnym 2017/2018 pierwsi uczniowie rozpoczną naukę na tym profilu. Jesteśmy jedyną
z nielicznych szkół na podkarpaciu, która będzie prowadzić kształcenie w tym zawodzie.
Z badań rynku pracy wynika, że istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistów branży chłodnictwa i klimatyzacji. Niestety brakuje fachowców z odpowiednim wykształceniem. Inne pokrewne zawody, z punktu widzenia pracodawców, nie zapewniają wystarczającej wiedzy i umiejętności.

Technik chłodnictwa i klimatyzacji:
• dopasowuje urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne do konkretnych potrzeb, wielkości pomieszczeń, warunków termicznych,
• przygotowuje części urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych do montażu,
• montuje i instaluje parowniki; sprężarki, termostaty, agregaty oraz izolacje termiczne,
• wykonuje montaż połączeń, układów hydraulicznych i pneumatycznych, zespołów i mechanizmów urządzeń chłodniczych; klimatyzatorów lub systemów klimatyzacyjnych,
• dokonuje programowania, nastawienia regulacji urządzenia chłodniczego lub klimatyzacyjnego,
• instaluje urządzenia chłodnicze lub klimatyzacyjne na stanowiskach oraz napełnia instalacje czynnikiem chłodniczym,
• dokonuje oceny jakości i stanu technicznego urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych,
• konserwuje i naprawia urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne,

Uczeń nabędzie w procesie kształcenia takie umiejętności jak:
• montowanie urządzeń i instalacji chłodniczych
• eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji chłodniczych
• naprawa urządzeń i instalacji chłodniczych
• montowanie urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
• eksploatacja i konserwacja urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
• naprawa urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła
• Absolwent może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej, może prowadzić własną działalność gospodarczą.

    bip2