godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

Okres dziesięciu lat życia Stefana Banacha po zdaniu matury jest mało znany. Wiadomo, że w latach 1910–1914 studiował na Politechnice Lwowskiej.Uzyskał półdyplom, zaliczając ten etap studiów egzaminem częściowym. W lipcu 1914 roku wybuchła I wojna światowa i gdy armia rosyjska zaczęła ofensywę w odpowiedzi na wypowiedzenie wojny przez Niemcy, Banach opuścił Lwów i wrócił do Krakowa. Nie został powołany do służby wojskowej z powodu leworęczności i wady wzroku w lewym oku. Nie będąc w tym czasie studentem Banach z pasją, samodzielnie kontynuował studia nad matematyką, która stała się stałym elementem jego życia. Czytał książki i często dyskutował z Ottonem Nikodymem (1887–1974), wówczas nauczycielem gimnazjum w Krakowie oraz Witoldem Wilkoszem. Wszyscy trzej po latach zostali profesorami matematyki.

 

[foto]

 

Banach został „odkryty” dla matematyki przez Hugona Steinhausa (1887-1972), który po latach wspominał:

,,Idąc letnim wieczorem 1916 roku wzdłuż Plant, usłyszałem rozmowę, a raczej tylko kilka słów; wyrazy „całka Lebesgue’a” były tak nieoczekiwane, że zbliżyłem się do ławki i zapoznałem z dyskutantami: to Stefan Banach i Otto Nikodym rozmawiali o matematyce. Powiedzieli mi, że mają jeszcze trzeciego kompana, Wilkosza."

Spotkanie Steinhausa i Banacha miało niemal natychmiastowe konsekwencje naukowe i zaowocowało wieloletnią współpracą i przyjaźnią. Pierwsza publikacja Banacha, napisana wspólnie ze Steinhausem, opublikowana w „Biuletynie Akademii Krakowskiej” w 1919 roku, nosiła tytuł: Sur la convergence en moyenne de séries de Fourier (O zbieżności w przeciętnej szeregu Fouriera). W tym samym roku z inicjatywy, między innymi, Stefana Banacha, rozpoczęło działalność Towarzystwo Matematyczne w Krakowie, które w roku następnym przekształciło się w Polskie Towarzystwo Matematyczne. Zygmunt Janiszewski (1888–1920) sformułował cele i program działania dla polskiego grona matematyków i zainicjował wydawanie czasopisma poświęconego wyłącznie działom powiązanym z teorią mnogości i podstawami matematyki. Czasopismo wydawane było również w języku francuskim, dzięki temu stało się międzynarodowym forum, poświęconym nowej gałęzi matematyki, którą stworzyli Polacy.
W 1920 roku Stefan Banach ożenił się z Łucją Braus, a dwa lata później przyszedł na świat ich jedyny syn, któremu również nadano imię Stefan.

    bip2