godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia

21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r, nr 108 poz.651 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ wynajętych nieruchomości w ZSTiO w Jarosławiu przy ul. Św. Ducha 1 w trybie bezprzetargowym

wersja do pobrania>>

Lp

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia przeznaczona do wynajęcia

Sposób zagospodarowania

Okres umowy

Wysokość opłat z tytułu najmu i termin wpłaty

Najemca

Nr działki

obręb

KW

1

2000/1

4

 

15,5m2

Najem pomieszczenia kuchennego znajdującego się w podpiwniczeniu szkoły

01.12.2012 – 31.08.2013

268,75 zł miesięcznie płatne z góry do 20-go każdego miesiąca

Teresa Malinowska,
37-500 Jarosław,
os. Armii Krajowej 15/39

Wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości na okres nie krótszy niż 21 dni, tj. od dnia 3 grudnia do 29 grudnia

2012 r poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły oraz umieszczenie na stronie internetowej szkoły www.zstiojar.edu.pl

 

 

 

 

 

Dyrektor ZSTiO w Jarosławiu

Adam Tomaszewski

    bip2