godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

I.Archiwalia

 1. Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie
 2. Archiwum Państwowe w Przemyślu
  • Zespół akt miasta Jarosławia
 3. Muzeum w Jarosławiu
  • Roczniki prasy jarosławskiej 1930 – 1939
 4. Akta Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
  • Protokoły egzaminu dojrzałości
  • Protokoły prac dyplomowych
  • Akta personalne nauczycieli

II. Akta Urzędowe

 1. Akta prawne:
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym,
 • Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 13 lutego 1934 r.w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznegow sprawie zmiany przepisów, dotyczących egzaminu na czeladnika.
 • Ustawa z dnia 10 marca 1934 r. o zmianie Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r.
 1. Plany nauczania techników i liceów zawodowych na podbudowie 8 – klasowej szkoły podstawowej, Warszawa 1968.
 2. Plany nauczania techników i szkół równorzędnych o 4 – letnim cyklu kształcenia, Warszawa 1968.
 3. Plany nauczania zasadniczych szkół zawodowych, Warszawa 1968.
 4. Sprawozdania dyrekcji c. k. wyższej szkoły realnej w Jarosławiu.
 5. Sprawozdania Szkoły Rzemiosł Budowlanych do Kuratorium Lwowskiego.
 6. Sprawozdanie Dokształcającej Szkoły Zawodowej.

III. Opracowania

 1. A. Ładyżyński, Niższe i średnie szkoły zawodowe w Galicji doby autonomicznej, „Prace Pedagogiczne” CXXI, Wrocław 1997.
 2. J. Krawczyk, Galicyjskie szkolnictwo zawodowe w latach 1860–1918, Kraków 1995.
 3. W. Szczepański, Jarosław w czasie okupacji, „Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia 1994.
 4. A. Szczurowski, Skorowidz Powiatu Jarosławskiego na rok 1902.

  bip2