godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

Ukierunkowanie politechniczne z elementami automatyki NOWOŚĆ

Punktowane są następujące przedmioty:

  • język polski
  • matematyka
  • fizyka
  • informatyka

Oddziałowi przypisano następujące przedmioty rozszerzone:

  • matematyka
  • język obcy
  • fizyka lub informatyka

W ramach ukierunkowania wprowadzamy nowy przedmiot:

  • automatyka z elementami mechatroniki

Charakterystyka oddziału:

             Ukierunkowanie politechniczne z elementami automatyki zakłada kształcenie w zakresie rozszerzonym przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka. Obejmuje ona dodatkowy przedmiot o nazwie automatyka z elementami mechatroniki. Do realizacji tego przedmiotu szkoła posiada pełne wyposażenie techniczne. Ponadto szkoła współpracuje z WSIiZ i UR w zakresie informatyki, matematyki i mechatroniki.

Kierunek ten ma na celu poszerzenie wiedzy technicznej uczniów, rozbudzenie zainteresowań i wskazanie alternatywnej ścieżki rozwoju. Ułatwi im to podjęcie decyzji o dalszym kierunku kształcenia oraz przyczyni się do lepszego startu w przyszłości na studiach wyższych. Program innowacji kierowany jest do młodzieży, rozpoczynającej naukę w liceum, której zainteresowania oscylują wokół matematyki, fizyki i informatyki oraz która w przyszłości będzie kontynuować naukę na uczelniach technicznych.

Celem nowego przedmiotu automatyka z elementami mechatroniki jest wykształcenie konkretnej umiejętności programowania układów i sterowników (PLC) z wykorzystaniem nowatorskiej i prężnie rozwijającej się gałęzi wiedzy jaką jest mechatronika. Absolwent liceum będzie mógł z powodzeniem kontynuować naukę na kierunkach politechnicznych, jak również podjąć studia, które przygotują go do wykonywania nowego i jak wiele na to wskazuje, z czasem coraz bardziej potrzebnego zawodu.

 

    bip2