godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

W czasie pierwszej okupacji sowieckiej Lwowa, czyli od 22 września 1939 roku, Banach nadal pracował naukowo na Uniwersytecie Lwowskim oraz piastował jednocześnie urząd dziekana Wydziału Matematyki i Filozofii. W 1941 roku Niemcy, którzy wkroczyli do Lwowa aresztowali większość profesorów uczelni lwowskich. Rankiem 4 lipca 1941 roku zostali oni wszyscy rozstrzelani na Wzgórzach Wuleckich. Stefan Banach z żoną szczęśliwie uniknęli losu swoich kolegów naukowców.

W czasie okupacji niemieckiej (1941–1944) Banach wraz z innymi pracownikami naukowymi, przedstawicielami kultury i członkami ruchu oporu, uczniami szkół gimnazjalnych i studentami znaleźli dość bezpieczne zajęcie jako karmiciele wszy w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym profesora Rudolfa Weigla. Instytut zajmował się między innymi produkcją szczepionki przeciwko tyfusowi.

 

[foto]

 

Stefan Banach zmarł na raka oskrzeli 31 sierpnia 1945 roku w domu zaprzyjaźnionej rodziny Riedlów we Lwowie. Został pochowany w ich grobowcu na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie tuż obok grobu Marii Konopnickiej. Zmarł przedwcześnie, w wieku 53 lat, nie zrealizowawszy swoich planów i pomysłów, mając przed sobą obiecującą przyszłość. Analiza funkcjonalna, którą tworzył od podstaw, rozwijała się w wielu ośrodkach matematycznych w kraju i za granicą. Silny ośrodek matematyczny, jaki stworzyli we Lwowie Stefan Banach i Hugo Steinhaus, wraz z warszawskim ośrodkiem matematycznym stanowił znaną w świecie polską szkołę matematyczną. Towarzystwo Matematyczne ufundowało nagrodę im. Stefana Banacha (1946),a Polska Akademia Nauk przyznaje medal jego imienia od 1992 roku.

opracowanie

Joanna Zarychta

    bip2