godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

 • Szumlakowski Julian 1949 – 1953
 • Dwulit Ludwik 1953 – 1955
 • Kirsz Bronisław 1955 – 1956
 • Szum Ryszard 1956 - 1957
 • Szumlakowski Julian 1957 – 1959
 • Kraus Władysław 1959 – 1972
 • Manasterski Janusz 1972 – 1973
 • Majkut Andrzej 1973 – 1977
 • Łątka Franciszek 1977 – 1977
 • Dymitruś Józef 1977 – 1978
 • Nabagło Jerzy 1978 – 1981
 • Międlar Adam 1981 – 1985
 • Rosada Ryszard 1985 – 1996
 • Hałas Leszek 1996 – 1998
 • Wojciechowski Józef 1998 – 2000

  bip2