godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

We Lwowie poszerzył swoja działalność naukowo-badawczą, założył lwowską szkołę matematyczną, której wraz z Hugo Steinhausem został kierownikiem. Od 1929 roku szkoła wydawała swoje czasopismo poświęcone analizie funkcjonalnej, a Banach powszechnie uznany został za jednego z jej twórców. W 1932 roku został wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W tym miejscu warto wspomnieć o Kawiarni Szkockiej, w której odbywały się spotkania matematyków lwowskich. Banach oraz jego uczniowie – Stanisław Mazur i Stanisław Ulam – stanowili najbardziej intensywnie pracujący kawiarniany zespół. Dla pracujących twórczo matematycznych intelektualistów ogromną zaletą Kawiarni Szkockiej były marmurowe blaty stolików, na których można było łatwo pisać, a następnie równie łatwo je ścierać. Później problemy matematyczne wpisywano do słynnej Księgi Szkockiej, niektóre z nich znalazły rozwiązanie wiele lat po ich zapisaniu. Księga ta została uratowana z pożogi wojennej przez Łucję Banach, a w 1972 roku ofiarowana Międzynarodowemu Centrum Matematycznemu im. Stefana Banacha.

[foto] [foto]

    bip2