Kandydat

Kierunki

Technikum Nr 2 im. Stefana Banacha
  Technik teleinformatyk
  Technik programista
  Technik elektronik
  Technik mechanik
  Technik pojazdów samochodowych
  Technik informatyk
  Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  Technik automatyk
Branżowa Szkoła I Stopnia
  Mechanik pojazdów samochodowych
  Kierowca mechanik
  Elektromechanik pojazdów samochodowych
  Mechanik monter maszyn i urządzeń
  Ślusarz
  Mechanik motocyklowy
  Operator obrabiarek skrawających CNC