godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

Praktyki zagraniczne w Niemczech - wrzesień/październik 2017!!!

Od poniedziałku 29.05.2017 r. do piątku 9.06.2017 r. trwa składanie wniosków na wyjazdy do Niemiec - Staßfurt/Aschersleben. Rekrutacją objęte są klasy 1 Tc, 1 Tp, 2 Tc i 2 Tp. Praktyki będą odbywały się w drukarniach i zakładach samochodowych w dwóch terminach: 10.09 - 23.09. 2017 r. oraz 24.09.2017 r. - 7.10.2017 r. W każdym wyjeździe może uczestniczyć pięciu uczniów.
Formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie szkoły (zakładka projekty, POWER VET). Muszą one być wydrukowane w kolorze, wypełnione i złożone w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie 9.06.2017 r.
W dniu 12.06.2017 r. o godzinie 12.20 w sali W1 odbędą się testy z języka niemieckiego oraz języka angielskiego dla wszystkich osób, które są zainteresowane wyjazdem i złożyły wnioski
w wyznaczonym terminie.

Odbiór dyplomów

Odbiór dyplomów z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sekretariacie szkoły od poniedziałku 29.05.2017r., od. godz. 11:00.

    bip2