godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

W ramach projektu POKL Bliżej Rynku Pracy, realizowanego przy współpracy z WUP w Rzeszowie oraz Starostwem Powiatowym w Jarosławiu uczniowie naszej szkoły uczyli się programować sterowniki PLC. W szkoleniu uczestniczyło w sumie 20 uczniów z klasy pierwszej, drugiej oraz trzeciej, kształcących się w zawodzie technik elektronik. Kurs składał się z części teoretycznej i praktycznej, podczas którego uczniowie mieli możliwość programowania sterowników w języku drabinkowym S7-1200 firmy Siemens.
Uczniowie mogli również poszerzyć wiedzę z zakresu zasad działania sterownika PLC, rodzajów języków programowania i trybów pracy, wejścia i wyjścia, instrukcji i typów danych, timery (moduły czasowe), liczników, sposobów montażu, instalacji Step 7 – Basic, konfiguracji, zmiany adresu IP sterownika oraz programowania w języku drabinkowym. Tematy ponadto obejmowały podstawy automatyki oraz pneumatyki.
Kurs kończył się egzaminem przeprowadzonym przez zewnętrzną firmę ( z Warszawy). Wszyscy uczestnicy pomyślnie przeszli zmagania i otrzymali certyfikaty potwierdzające ich wiedzę i umiejętności.
Szkolenie zostało przygotowane i zrealizowane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych mgr inż. Mariusza Skupienia i mgr inż. Wiesława Ziębę.

    bip2