godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

 W dniu 28.09.2017r. o godz. 1200 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odbył się otwarty pokaz firmy ENERGO-TEL która świadczy usługi z obszaru budowy, eksploatacji i serwisowania:

• sieci telekomunikacyjnych (sieci światłowodowe, WAN/LAN/WLAN, sieci radiowe)
• urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (PDH, SDH, xWDM, Eth, IP itp.)
• infrastruktury technicznej
• Wykonywanie pomiarów telekomunikacyjnych przy użyciu nowoczesnego sprzętu pomiarowego.

Pokaz był możliwy dzięki nawiązaniu współpracy z firmą EXATEL S.A. z Warszawy, która jest patronem klasy 1TT (technik teleinformatyk), i która obecnie realizuje modernizację szkolnej sieci teleinformatycznej. Firma ENERGO-TEL, jako podwykonawca firmy EXATEL S.A. zajmowała się instalacją w szkole sieci światłowodowej.  
Wszyscy zainteresowani mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy w zakresie nowych technologii transmisji danych, prowadzący chętnie odpowiadali na wszystkie pytania. Chętni uczestnicy mieli okazję próbnego spawania światłowodów oraz obróbki przewodów instalacyjnych.

Inicjatorami pokazu byli nauczyciele katedry informatyki oraz Akademia Sieci CISCO.

    bip2