godlonowe headerlog  ZSTiO5 iso n

pozyczki

W dniu 12. Grudnia 2016 w ZSTiO odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Motywacyjnych Starosty Powiatu Jarosławskiego za osiągnięcia naukowe.

Zostały one wręczone przez panią Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Lucynę Paulo. Otrzymali je następujący uczniowie: Kapłon Marcin, Storek Piotr, Materek Rafał, Korecka Wioletta, Olejarka Sebastian, Matyja Marcin, Nykiel Kamil, Krupa Jolanta, Domański Marcin, Kubacha Karol, Kędzior Monika, Pawlus Julia, Lis Karolina, Siwoń Aleksander, Trysła Krystian, Czwałga Paulina, Pielach Robert, Turek Karol. Nasi stypendyści zostali nim uhonorowani za włożoną pracę i dążenie do osiągnięcia zamierzonych celów.

Rolę nauki i jej znaczenia w życiu młodego człowieka podkreślił w swym przemówieniu dyrektor szkoły Adam Tomaszewski.
Podczas uroczystości został zaprezentowany program artystyczny w wykonaniu uczniów ZSTiO. Jego motto przewodnie brzmiało: „Bez historii, mowy, sztuki, Bez mądrości z tej nauki, Naród się zamieni w bezimienny kraj”.
Program nawiązywał do historii szkoły. Podkreślono w nim, że wychowujemy uczniów w duchu patriotyzmu i poszanowania dla tradycji, a motto szkoły „sapere aude” – „odważ się być mądrym” prowadzi naszych uczniów do sukcesów.
Wystąpienia uczniów podkreślały także znaczenie postaci patrona szkoły Stefana Banacha oraz jego wiedzę i osiągnięcia.

 <<zobacz>>

 

    bip2