Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

im. Stefana Banacha w Jarosławiu