You are currently viewing CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POTWIERDZONY

CERTYFIKAT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POTWIERDZONY

Pierwszy Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakością uzyskaliśmy w 2012 r. Od tego momentu systematycznie potwierdzamy nadany nam Certyfikat ISO.

W dnach 04-05 marca 2021r. odbył się audyt recertyfikujący Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015. Zakres certyfikacji obejmował: kształcenie i edukację dzieci i młodzieży, dostosowanie metod i organizacji nauczania do wieku i możliwości uczniów.
Audyt zewnętrzny po raz kolejny zakończył się sukcesem, tym samym potwierdziliśmy realizację celu, mianowicie budowę szkoły nowoczesnej i przyjaznej, sprzyjającej rozwojowi ucznia. Szkoły, dzięki której osiągnie on sukces na miarę swoich potrzeb, oczekiwań i możliwości będzie przygotowany do podejmowania świadomych wyborów.