Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Odbiór certyfikatów z kwalifikacji zawodowych oraz dyplomy zawodowe
do odebrania w pokoju monitoringu (pok. nr 4, parter budynku głównego).

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 ZSTiO odbyła się w Jarosławskim Ośrodku Kultury i Sztuki.

Akademię rozpoczęto od zaprezentowania rysu historycznego szkoły, sylwetki patrona - Stefana Banacha i osiągnięć uczniów. Następnie przywołano wydarzenia „tragicznego września” 1939 roku oraz uczczono pamięć poległych bohaterów.
Pani wicedyrektor Agata Ostrowska w swym przemówieniu inauguracyjnym podkreśliła znaczenie wolności i rolę młodego pokolenia Polaków w kształtowaniu przyszłości Ojczyzny i pielęgnowaniu postaw patriotycznych.
Przywołując motto szkoły „sapere aude”, zwróciła uwagę, że uczniowie poprzez swoje sukcesy i osiągnięcia w pełni je realizują a szkoła nie tylko kształci i wychowuje, daje również gwarancję dotyczącą przyszłości człowieka.
Podczas uroczystości wyróżniono Łukasza Pytlowanego, kształcącego się w zawodzie technik elektronik statuetką „Laur Banacha” za całokształt osiągnięć dydaktycznych.
Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły dla najbardziej usportowionej klasy otrzymali uczniowie III Gi.
Szczególnie ważnym momentem ceremonii było ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy zobowiązali się sumiennie wykonywać swoje obowiązki, szanować tradycję i dbać o dobre imię szkoły. Po zakończeniu części oficjalnej zaprezentowano montaż słowno-muzyczny upamiętniający 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Na zakończenie uroczystości prowadzący, w imieniu całej społeczności szkolnej, skierował ciepłe słowa do pierwszoklasistów, życzył im wiele radości, sukcesów w nauce i powodzenia w nowym roku szkolnym.