Przejdź do treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwarki

Odbiór certyfikatów z kwalifikacji zawodowych oraz dyplomy zawodowe
do odebrania w pokoju monitoringu (pok. nr 4, parter budynku głównego).

 

ZSTiO włącza się do konkursu Selektywna zbiórka szkła opakowaniowego

Zachęcamy wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły do gromadzenia przez wakacje szkła, by po rozpoczęciu nowego roku szkolnego można było wziąć udział w organizowanym przez Zarząd Powiatu Jarosławskiego przy współpracy z O-I w Jarosławiu konkursie.

Regulamin konkursu SELEKTYWNA ZBIÓRKA SZKŁA OPAKOWANIOWEGO 2010-2011

 1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu Jarosławskiego przy współpracy z O-I Produkcja Polska S.A. w Jarosławiu i RECYKLING CENTRUM Sp. z o.o.w Jarosławiu.
 2. Celem konkursu jest realizacja zapisów Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami, kształtowanie i promowanie właściwej postawy sprzyjającej trosce o środowisko, a w szczególności wyrobienie wśród dzieci i młodzieży nawyku segregacji odpadów oraz wdrożenie obowiązku i potrzeby zbierania odpadów w sposób selektywny.
 3. Konkurs adresowany jest do szkół z terenu powiatu Jarosławskiego.
 4. Konkurs polega na selektywnej zbiórce odpadów opakowaniowych w postaci:
  • opakowań ze szkła bezbarwnego
  • opakowań ze szkła kolorowego
 5. Konkurs rozgrywany jest w kategoriach: Szkoły Podstawowe, Szkoły Gimnazjalne, Szkoły Ponadgimnazjalne.
  Laureatami konkursu będą szkoły, które zbiorą największą masę odpadu szkła opakowaniowego (słoje, butelki) pomnożoną przez niżej wymienione współczynniki przypadające na jednego ucznia w szkole:
  • opakowania ze szkła bezbarwnego - l ,0
  • opakowania ze szkła kolorowego - 0,5
 6. Przebieg konkursu:
  • Zbiórka odpadów szklanych w ramach konkursu trwa od l lipca 2010 r. do 8 kwietnia 2011 r.
  • Szkoły biorące udział w konkursie zgłaszają swoje uczestnictwo na formularzu zgłoszeniowym i przesyłają go w terminie do 30 września 2010 r. do Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu
  • Zbiórkę szkła opakowaniowego należy realizować do specjalnie oznakowanych pojemników lub do worków.
  • Po zebraniu stosownej ilości stłuczki osoba koordynująca akcją na terenie danej szkoły (raz na kwartał) zgłasza do RECYKLING CENTRUM Sp. z o.o. w Jarosławiu ul. Morawska l tel. 16621 71 60, 16624 95 37, o konieczności odbioru stłuczki -wstępnie szacując ciężar i objętość zebranej stłuczki opakowaniowej. Ważenie nastąpi w hucie na wadze przemysłowej.
  • RECYKLING CENTRUM Sp. z o.o. jako współorganizator zapewni bezpłatny transport stłuczki opakowaniowej i rozładunek pojemników do selektywnej zbiórki szkła, załadunek szkła w workach zapewni i zabezpieczy osoba koordynująca akcją zbiórki na terenie danej szkoły.
  • Za zebrane szkło opakowaniowe objęte konkursem Spółka Recykling zapłaci szkołom specjalną cenę w wysokości:
   • 160 zł za l tonę szkła bezbarwnego
   • 60 zł za l tonę szkła kolorowego - mieszanego (brązowego, zielonego i bezbarwnego razem)
   • w przypadku dowozu stłuczki opakowaniowej własnym środkiem transportu Recykling Centrum Sp. z o.o. dopłaci dostawcy 15 zł do każdej przyjętej tony.
  • O-I Produkcja polska S.A. w Jarosławiu jako współorganizator zobowiązała się do przekazania na rachunek Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w formie dotacji kwotę celem pokrycia kosztów zorganizowania dwudniowej wycieczki krajowej w miejsce uzgodnione z laureatem konkursu.
  • Zarząd powiatu jarosławskiego zobowiązuje się do pokrycia kosztów ufundowania nagród rzeczowych dla zwycięzcy II, III, IV, i V miejsca.
  • Ostateczny termin odbioru zgromadzonych szklanych odpadów opakowaniowych upływa z dniem 8 kwietnia 2011 r.
  • Wypełniony formularz sprawozdawczy podpisany przez koordynatora zostaje przesyłany do Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu w terminie do 20 kwietnia 2011 r.
 7. Szkoła zapewnia stosowne miejsce do gromadzenia stłuczki szklanej opakowaniowej.
 8. Dane o ilości i rodzaju odpadów powinny być potwierdzone na specjalnej „KONKURSOWEJ KARCIE PRZEKAZANIA ODPADU" (wzór w załączeniu).
 9. Maksymalny dopuszczalny procent zanieczyszczenia innymi odpadami ustala się na poziomie 5%. W przypadku stwierdzenia innych odpadów niż szkło opakowaniowe odbiorca odstąpi od ich zabrania.
 10. O terminie rozstrzygnięcia konkursu, laureaci od I - V miejsca zostaną powiadomieni oddzielnym pismem w maju 2011 roku.
 11. Koordynatorem konkursu jest p. Alicja Pelc - inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska. Leśnictwa, Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Jarosławiu tel.: 16 624 62 43
 12. Koordynacją prac ze strony Recykling Centrum Sp. z o.o. zajmują się Panie Anna Nowak i Aneta Kubecka.